Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

59-180 Gaworzyce ul. Szkolna 211A tel. 76 8316206

Statystyki

  • Odwiedziny: 309153
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: Koniec roku!

Kalendarium

Czwartek, 2018-02-22

Imieniny: Małgorzaty, Marty

Kontakt

Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

E-mail: alacieslak@o2.pl

Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

 

 

Dzisiaj na tablicy

 

KOMUNIKAT

 

Z dniem 30.01.2018r rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola w Gaworzycach na rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2018 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 29.01.2018r w sprawie ustalenia terminów dodatkowego postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Gaworzycach na rok szkolny 2017/2018 ogłaszamy dodatkowy nabór dzieci na wolne miejsca do przedszkola.

W dniach od 30.01.2018r do 09.02.2018r godz. 15.00 można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów ustawowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Na podstawie art. 131 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r prawa oświatowego

( Dz.U. 2017, poz. 59 ) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 można pobrać u dyrektora przedszkola.

Szczegółowe terminy dodatkowej rekrutacji dzieci są dostępne pod linkiem ( kilknij tutaj  )

 

 


 

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2018 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 30 stycznia 2018r. podstawiamy terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola na rok szkolny 2018/2019:

W dniach od 12.03.2018r do 26.03.2018r godz. 15.00 można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów ustawowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 będzie można pobrać u dyrektora przedszkola od dnia 12.03.2018r ( poniedziałek ).

Szczegółowe terminy dodatkowej rekrutacji dzieci są dostępne pod linkiem ( kliknij tutaj )